گایانه

آرام خاچاتوريان
اسفند, 1395 3 نظرات تاریخ موسیقی
باله گایانه اثر آرام خاچاتوريان گایانه نخستین بار توسط آکادمی باله لنینگراد در آن شهر اجرا شد و خاچاتوریان به مناسبت اجرای باله خاچاطوریان به دریافت جایزه استالین نائل شد. گایانه علاوه بر عنوان باله، اسم همسر خاچاتوریان است. داستان باله در ارمنستان در یک کارگاه عمومی پنبه اتفاق ...
ادامه مطلب