‘ تمرینات ذهنی نوازندگی’

‘ تمرینات ذهنی نوازندگی’ ،چگونه قطعاتمان را ازیاد نبریم؟
بهمن, 1395 بدون نظر آموزشی, بهداشت نوازندگی
‘ تمرینات ذهنی نوازندگی’     چگونه قطعاتمان را ازیاد نبریم؟   بارها این نکته را از سوی بزرگان موسیقی شنیده ایم که تمرینات مستمر فیزیکی موجبات خستگی ذهنی و جسمی شما را فراهم میسازد. در آموزش نوین در زمینه موسیقی به تمرینات ذهنی نوازندگی توجه بیشتری میشود و ...
ادامه مطلب