تمرين هاى ورزشى

تمرين هاى ورزشى براى نوازندگان
خرداد, 1396 بدون نظر آموزشی, دسته‌بندی نشده
تمرين هاى ورزشى   براى نوازندگان به ويژه آنان كه به اجراى كنسرت مى پردازند ضرورى است. توجه كنيد كه در تمام مؤسسات و دانشگاههايى كه بازيگران تئاتر تربيت مى كنند،انجام تمرين بدنى پيچيده و سخت از درس هاى اجبارى است ،زيرا انعطاف بدنى و تسلط بر جسم مقدمه ...
ادامه مطلب
تمرين هاى ورزشی براى نوازندگان به ويژه آنان كه به اجراى كنسرت مى پردازند
اسفند, 1395 بدون نظر بهداشت نوازندگی
تمرين هاى ورزشى برای نوازندگان انجام تمرين هاى ورزشى براى نوازندگان به ويژه آنان كه به اجراى كنسرت مى پردازند ضرورى است. توجه كنيد كه در تمام مؤسسات و دانشگاههايى كه بازيگران تئاتر تربيت مى كنند،انجام تمرينات بدنى پيچيده و سخت از درس هاى اجبارى است ،زيرا انعطاف بدنى ...
ادامه مطلب