ابراهيم قائدي

متولد 1358 اهواز از سال 1373 با ساز سنتور نزد آقای بهمن برومند در اهواز آشنا شد و پس از عزیمت به تهران از سال 1384سلفژ را نزد آقای علیرضا شفقی نژاد و آواز را نزد ایشان و استاد محمد نوری شروع کرده و به سبب طی دوره ی عالی عضو گروه کر فیالرمونیک ایران )گروه کر استاد محمد نوری( گردید . از سال 1387 وارد دانشکده موسیقی شده و فارغ التحصیل کاردانی موسیقی در گرایش نوازندگی ساز ویلنسل و در ادامه فارغ التحصیل کارشناسی معماری گردید. همزمان با تحصیل در دانشکده موسیقی دوره های آزاد نوازندگی ،رهبری ارکستر، آهنگسازی ، هارمونی، ارکستراسیون، شناخت موسیقی غرب و تاریخ موسیقی غرب و شرق را نزد اساتیدی چون داوود جعفری ، علی رهبری، مجید اسماعیلی، کریستین شولتز، سهراب کاشف، لوریس چکناواریان، هوشنگ استوار، سعید شریفیان ، فرید عمران، آرمان نوروزی ، شهرام توکلی و علی اکبر قربانی طی نمود. پس از فارغ التحصیل شدن از دانشکده به صورت حرفه ای در ارکسترهای متعدد از جمله ارکستر سمفونیک تهران با رهبری علی رهبری، ارکستر سازهای ملی به سرپرستی ایشان و رهبری اسماعیل تهرانی، ارکستر آکادمیا، ارکستر پاسارگاد، ارکستر موسیقی نو، ارکستر فرهنگ و هنر، ارکستر البرز، ارکستر رودکی ارکستر رتوریک و دیگر ارکسترها به نوازندگی ساز ویلنسل، قیچک باس و خوانندگی در گروه کر مرتبط با ارکستر در تاالرهای وحدت و رودکی ،فرهنگسرای نیاوران و سالن برج میالد، سالن های دانشگاه تهران و سالن اندیشه سازمان حوزه هنری به فعالیت پرداخت. وی در زمینه تدریس با آموزشگاه های متعدد در سطح شهر تهران همکاری داشته است، از جمله آموزشگاه آکادمیا با ریاست دکتر فرید عمران و موسسه ریشه در خاک.